HANGİ HASTALIKLAR ERKEN EMEKLİ EDER

HANGİ HASTALIKLAR ERKEN EMEKLİ EDER

MESLEK HASTALIKLARI DAVALARI SORU VE CEVAPLAR

MESLEK HASTALIKLARI DAVALARI SORU VE CEVAPLAR

MESLEK HASTASI MIYIM DİYE Mİ SORUYORSUNUZ ?

MESLEK HASTASI MIYIM DİYE Mİ SORUYORSUNUZ ?

MESLEK HASTALIĞININ UNSURLARI

MESLEK HASTALIĞININ UNSURLARI

ÇALIŞANLARIN MESLEK HASTALIKLARI BİLDİRİMİ

ÇALIŞANLARIN MESLEK HASTALIKLARI BİLDİRİMİ

Maddi Tazminat Davaları
  • Ana Sayfa » Haberler
  • 17 Kasım 2018 - 13:23:39
Maddi Tazminat Davaları

Maddi Tazminat Davası Nedir? Bir kimsenin maruz kaldığı maddi zararın yani mal varlığının eksilmesi karşısında bu zararın giderilmesi için, aleyhinde açabileceği davanın genel adıdır. Maddi Tazminat Davası Şartları Nelerdir?   Bir kimsenin maddi tazminat talep edebilmesi için, tazminat doğuran bir zararın varlığı, bu zararın bir başka kişinin veya kurumun kusurlu davranışı nedeniyle meydana gelmesi gerekmektedir. […]

Maddi Tazminat Davası Nedir?

Bir kimsenin maruz kaldığı maddi zararın yani mal varlığının eksilmesi karşısında bu zararın giderilmesi için, aleyhinde açabileceği davanın genel adıdır.

Maddi Tazminat Davası Şartları Nelerdir?

 

Bir kimsenin maddi tazminat talep edebilmesi için, tazminat doğuran bir zararın varlığı, bu zararın bir başka kişinin veya kurumun kusurlu davranışı nedeniyle meydana gelmesi gerekmektedir. Ayrıca zarar ile fiil arasında illiyet bağının varlığı da aranır.

 

Maddi zarar oluşturan ve böylelikle maddi tazminata sebep olan olaylar genellikle; vücut bütünlüğünün ihlali, cismani bir zarara maruz kalma, boşanma ve nişan bozulması gibi olaylardır. Kısaca bahsetmek gerekir ise; trafik kazası, iş kazası, doktor hatası, boşanma, müessir fiil gibi olaylar neticesinde bir tarafın maddi olarak zarar görmesi olasıdır.

 

Bazı hallerde maddi tazminat ödemekle yükümlü tutulan kişilerin kusursuz sorumluluğu da vardır. Örneğin devlet dairelerinde yapılan bir hata nedeni ile zarara uğrayan vatandaş devletten tazminat talep edebilir. Memurun yaptığı bu hatadan dolayı devletin kusursuz sorumluluğunun bulunduğu kabul edilir.

Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

 

Maddi tazminat davasında önemli olan dava açma süresini kaçırmamış olmak ve zarara uğratan kişi veya kişilerin kim olduğunu ve zararı meydana getiren olayı ve olaydaki kusurları doğru tespit etmek önemlidir.

 

Maddi tazminat davası açılırken, manevi tazminat davasında olduğu gibi tazminat miktarı ile ilgili önemli bir husus yoktur. Maddi tazminat davası, manevi tazminat davasının aksine, kısmi olarak açılabilir. Yargılama neticesinde yapılan araştırmalarda daha yüksek bir zarar hesaplanır ise, davacı tazminat talebini arttırabilir.

Maddi Tazminat Davası Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

 

Maddi tazminat davasında en önemli süreç; davaya hazırlık aşaması ve dava dilekçesinin yazılmasıdır. Davacı, işbu dava dilekçesi ile bağlı olacak, iddia ve taleplerini değiştiremeyecektir.

 

Ortaya çıkan zararın tespiti ve ifadesi, zararın davalının fiili neticesinde meydana geldiğinin ispatlanması, ne gibi taleplerde bulunulabileceği, hangi delillerin mahkemeye sunulması gerektiği konusunda sadece hukuk eğitimi almış tecrübeli avukatların bilgi sahibi olabileceğini unutmayınız.

 

İşbu dava, Maddi durumunuzu, mal varlığınızı hatta ailenizi dahi önemli derecede etkileyecek sonuçlar doğurur. Bu sonuçların, büyük ve geri dönülmez zararlara dönüşmemesi için,  konusunda uzman Doğan Hukuk Büromuzdan ücretsiz   destek alabilirsiniz.

Maddi Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

 

Bu sürenin dava açmadan öngörülmesi mümkün değildir. Bu süre, dava konusunun özelliğine, taraf sayısına, kusurun ispatına, delillerin toplanmasına, mahkemenin yoğunluğuna bağlıdır.

 

Bu konuda size kesin bilgi veren yer ve kişilere itibar etmeyiniz. Dava sonuçlandıktan sonra istinaf ve temyiz incelemesinden de geçeceği düşünüldüğünde, ortalama davanın neticelenmesi 2-3 yılı bulacaktır.

Maddi Tazminat Davasında Para Ödenir Mi?

 

Bu paradan kasıt dava masrafları ise evet dava açılırken, talep edilen tazminat miktarına göre hesaplanan bir harcın ve diğer giderler ve incelemeler için talep edilen masrafın mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir. Bu miktarın ne olacağı, tazminat miktarı ve toplanmasını istediğiniz delillerin niteliğine göre belirlenir.

 

Maddi Tazminat Davası

Ayrıca, dava sonucunda, eğer mahkeme talep edilen tazminat miktarından daha az bir tazminata hükmeder veya davayı reddederse, eğer karşı taraf kendisini avukat ile temsil ettirmiş ise, bu avukat açısından hükmedilen ilam vekalet ücretini ödemek de davacıya kalacaktır.

Maddi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

 

Maddi tazminat miktarının hesaplanması, manevi tazminatın hesaplanmasının aksine daha somut kriterlere bağlıdır. Manevi tazminat hakimin kanaatine göre belirlenirken, maddi tazminatın hesabında bir takım formüllerin kullanılması gerekir.

 

Doğrudan uğranılan maddi zarar, tarafların kusur oranı, maluliyet var ise oranı gibi unsurlar dikkate alınarak ve davacının ortaya koyduğu maddi kayıplar incelenerek tazminat miktarı belirlenir.

Maddi Tazminat Davası Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

 

Maddi tazminat davalarının büyük bir kısmı haksız fiilden kaynaklanır. Haksız fiiller için Maddi tazminat dava zamanaşımı süresi, fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren 2 yıl, fiil ve fail daha sonra öğrenilse bile her haluklarda 10 yıldır.

 

Eğer ki, tazminat davasına temel teşkil eden fiil suç teşkil ediyorsa, o fiil için kanunlarda daha az zamanaşımı süresi öngörülse bile, ceza kanununda o suç için öngörülen dava zamanaşımı süresi ne ise Maddi tazminat davası açma süresi de odur.

Maddi Tazminat Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Genel kural davalının ikametgahında, birden fazla davalı var ise davalılardan birinin ikametgahında açılabilir.

 

Ancak dava haksız fiilden kaynaklanıyor ise, haksız fiilin işlendiği yer, zararın meydana çıktığı yer veya zarar görenin ikametgahında da açılabilir.

 

Görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleri olacaktır.

Maddi Tazminat Davası Açarken Avukat Tutmam Şart mı?

 

Hayır böyle bir şart yoktur. Tüm davalar gibi Maddi tazminat davasının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, tazminat davası sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Dava açmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, davanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta Maddi olarak külfetli görünse de, Doğan Hukuk Bürosu olarak dava açılış sırasında ücret talep etmiyoruz tazminat alırsanız %10 -%20 oranında ücret talep ediyoruz.Doğan  Hukuk bürosu ile  çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

  • Etiketler
  • Yorumla
KÖŞE YAZARLARI

ANKET

Sizce web sayfamız nasıl?

Yükleniyor ... Yükleniyor ...
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz