HANGİ HASTALIKLAR ERKEN EMEKLİ EDER

HANGİ HASTALIKLAR ERKEN EMEKLİ EDER

MESLEK HASTALIKLARI DAVALARI SORU VE CEVAPLAR

MESLEK HASTALIKLARI DAVALARI SORU VE CEVAPLAR

MESLEK HASTASI MIYIM DİYE Mİ SORUYORSUNUZ ?

MESLEK HASTASI MIYIM DİYE Mİ SORUYORSUNUZ ?

MESLEK HASTALIĞININ UNSURLARI

MESLEK HASTALIĞININ UNSURLARI

ÇALIŞANLARIN MESLEK HASTALIKLARI BİLDİRİMİ

ÇALIŞANLARIN MESLEK HASTALIKLARI BİLDİRİMİ

MESLEK HASTALIĞI NASIL TESPİT EDİLİR?
  • Ana Sayfa » Haberler
  • 20 Kasım 2018 - 19:01:43
MESLEK HASTALIĞI NASIL TESPİT EDİLİR?

MESLEK HASTALIĞI NASIL TESPİT EDİLİR Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğu; Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve bu raporun dayanağı diğer tıbbi belgelerin, Kurum tarafından gerekli görülmesi hallerinde işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin, Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesiyle […]

MESLEK HASTALIĞI NASIL TESPİT EDİLİR

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğu;

  1. Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve bu raporun dayanağı diğer tıbbi belgelerin,
  2. Kurum tarafından gerekli görülmesi hallerinde işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin, Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesiyle tespit edilecektir.

Tespit edilen meslek hastalığı işverene 7201 sayılı Kanun uyarınca tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Meslek hastalığı sigortalının işten ayrıldığı tarihten sonra meydana çıkmış ve sigortalının çalıştığı işten kaynaklanmış ise, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nde belirtilen süreden daha uzun bir sürenin geçmemiş olması şartı aranacaktır. Bu durumdaki sigortalının hastalıklarına ait hekim raporu ve diğer tıbbi belgeler ile doğrudan Kuruma müracaat etmesi gerekmektedir.

Ancak herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulguları ile belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilecektir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalının tutulduğu tespit edilen meslek hastalığının tespit tarihinde yürüttüğü faaliyete ilişkin olup olmadığı hususu araştırılacak, tespit tarihindeki faaliyetten önceki başka faaliyet konusundan kaynaklanması halinde bu faaliyete ilişkin bilgiler toplanacaktır. Daha önceki faaliyetine ilişkin meslek hastalığına tutulan sigortalılar için de yükümlülük sürelerinin geçip geçmediği araştırılmalıdır.

Meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresinin aşılması, belirtilmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılamayacağı konularında ilgililer ile Kurum arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanacaktır.

(Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları Genelgesi (2016/21))

  • Yorumla
KÖŞE YAZARLARI

ANKET

Sizce web sayfamız nasıl?

Yükleniyor ... Yükleniyor ...
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz